Ārpusstundu aktivitātes

Mūsu skolā katram izglītojamam ir iespēja iepazīt, izpaust un attīstīt savus talantus un iegūt jaunas prasmes. Piedāvājam  piecus interešu izglītības pulciņus un iespēju darboties skolēnu pašpārvaldē.

Interešu izglītība.

Lēdmanes pamatskola_interešu izglītība.

4.-9. klase

Jaunsardze.

3.klase

Datorika

2.klase

Datorika

1.klase

Datorika

1.-3.klase

VFS ,tautas bumba

4.-9..klase

Kustību rotaļas un spēles, sporta spēles

1.-6. .klase

Skatuves runa

1.-6. .klase

Netradicionālie rokdarbi

1. - 4. klase

1.-4.klašu ansamblis

3. - 5. klase

Tautu dejas „Trejupīte”

1. -2. klase

Tautu dejas ”Trejupīte”

5-9. klase

Tautu dejas “Trejupe”

4. - 6. klase

Vokālās muzicēšanas pulciņš