Skolēnu pašpārvalde

Skolas pašpārvaldes

Mūsu skolas skolēnu pašpārvaldi veido 5.-9. klašu aktīvie skolēni. Šo skolēnu uzdevums ir veidot skolas skolēnu sabiedrisko ikdienu, pārstāvēt skolēnu intereses, uzklausīt gan skolēnu, gan skolotāju viedokļus, un censties realizēt idejas vai risināt radušās problēmas, izvērst savu darbību ne tikai skolā, bet arī ārpus tās.

Mazās tikšanās pirmdienās garajā starpbrīdī.

Lielā sapulce katra mēneša pēdējā pirmdienā.

Darbības virzieni:
  • Pasākumu veidošana un to organizēšana skolā;
  • Aktīvi iesaistīties skolas dzīvē – dažādu jauniešiem aktuālu jautājumu risināšanā;
  • Ārpusskolas pasākumi, kuros pārstāvam savu skolu;

Pievienojies:

Pašpārvaldē ir gaidīts ikviens skolēns, kas ir aktīvs, radošs un uzņēmīgs. Nepastāv vecuma ierobežojums, un par dalību nav jāmaksā. Par pašpārvaldes aktīvistu Tu vari kļūt nākot uz sanāksmi un iesaistoties mūsu darbībā.

Nolikums_1

Pašpārvaldes sastāvs 2022./2023. m.g

Karīna Zelča

Viktorija Jeršova

Dženifera Savicka

Līva Jaunozoliņa

Elfa Suseja

Elizabete Strauta