Uzņemšana

Vide

Ekoloģiska un estētiski sakārtota vide. Sporta aktivitātēm nodrošināta vide - āra sporta laukums , trenažieri, zaļā klase.

Es - personība

Individuālā pieeja - mācību darbā. Iespēja organizēt un piedalīties skolas dzīves veidošanā un paust savu viedokli.

Kopiena

Sadarbība, atbalsts ar pedagogiem, skolēniem un vecākiem.

Izglītības programmas

1,5 - 7 gadi

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem

Programmas kods: 01015511

1,5 - 7 gadi

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem

Programmas kods: 01015611

1,5 - 7 gadi

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma

Programmas kods: 01011111

1. - 9. klase

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiemar garīgās attīstības traucējumiem

Programmas kods: 21015811

1.-9. klase

Pamatizglītības programma

Programmas kods: 21011111

1.-9. klase

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

Programmas kods: 21015611