Mūsu komanda

Mūsu skolā ir labākie novada pedagogi un darbinieki, kuri ar degsmi un pacietību dara savu darbu. Esam radoši, atvērti un mums rūp kā bērns jūtas skolā.

Pedagogi

2. klases audzinātāja, vizuālā māksla, teātra māksla, matemātika 5.klasei

2. klases audzinātāja, vizuālā māksla, teātra māksla, matemātika 5.klasei

Sarmīte Saidāne

3. klases audzinātāja, sociālas zinības un vēsture 4.klasei, pedagoga palīgs, speciālais pedagogs

3. klases audzinātāja, sociālas zinības un vēsture 4.klasei, pedagoga palīgs, speciālais pedagogs

Inga Kalniņa

1. klases audzinātāja, matemātika 7. klasei, speciālais pedagogs

1. klases audzinātāja, matemātika 7. klasei, speciālais pedagogs

Līga Laganovska

5.klases audzinātāja, krievu valoda 4.- 9. klase

5.klases audzinātāja, krievu valoda 4.- 9. klase

Ausma Eglīte

6.klases audzinātāja, sociālais pedagogs, karjeras pedagogs.

6.klases audzinātāja, sociālais pedagogs, karjeras pedagogs.

Santa Lāce- Lepere

Koordinē skolēnu pašpārvaldi

Koordinē skolēnu pašpārvaldi

7. klases audzinātāja, sports un veselība skolotāja 1.-9. kl., pedagoga palīgs, pirmsskolas sporta pedagogs

7. klases audzinātāja, sports un veselība skolotāja 1.-9. kl., pedagoga palīgs, pirmsskolas sporta pedagogs

Baiba Bunne

8.klases audzinātāja, pirmsskolas sporta skolotāja

8.klases audzinātāja, pirmsskolas sporta skolotāja

Dace Mārtiņa

Atrodas prombūtnē

Atrodas prombūtnē

9.klases audzinātāja, sociālās zinības, sociālas zinības un vēsture 5.,6.klase, datorika, dizains un tehnoloģijas

9.klases audzinātāja, sociālās zinības, sociālas zinības un vēsture 5.,6.klase, datorika, dizains un tehnoloģijas

Ilze Dreiska

8.klases audzinātāja, bioloģija, ķīmija, dabaszinības 4., 5. klasei, ģeogrāfija, Latvijas un pasaules vēsture 7.,9.kl.

8.klases audzinātāja, bioloģija, ķīmija, dabaszinības 4., 5. klasei, ģeogrāfija, Latvijas un pasaules vēsture 7.,9.kl.

Maija Auziņa

vizuālā māksla 4.-9.klase, inženierzinības 7.klasei

vizuālā māksla 4.-9.klase, inženierzinības 7.klasei

Andis Bičevskis

Latvijas un pasaules vēsture, ģeogrāfija 8.klasei, dabaszinības 6.klasei, sociālās zinības

Latvijas un pasaules vēsture, ģeogrāfija 8.klasei, dabaszinības 6.klasei, sociālās zinības

Vaira Podskočija

Mūzika 1. - 9.klase

Mūzika 1. - 9.klase

Juta Isate

Speciālais pedagogs

Speciālais pedagogs

Kristīne Kuka

matemātika, fizika

matemātika, fizika

Zoja Kaša

Latviešu valoda un literatūra.

Latviešu valoda un literatūra.

Ilona Ozola

6 gadīgo bērnu grupas skolotāja

6 gadīgo bērnu grupas skolotāja

Inesa Lidere

6 gadīgo bērnu grupas skolotāja, angļu valoda 4.- 6.klase

6 gadīgo bērnu grupas skolotāja, angļu valoda 4.- 6.klase

Evita Saidāne

4 - 5 gadīgo bērnu grupas skolotāja

4 - 5 gadīgo bērnu grupas skolotāja

Gunta Bērziņa

4-5 gadīgo bērnu grupas skolotāja, angļu valoda 1.-3. klasei

4-5 gadīgo bērnu grupas skolotāja, angļu valoda 1.-3. klasei

Olga Žukele

1,5-3 gadīgo bērnu grupas skolotāja, logopēds, pirmsskolas metodiķis

1,5-3 gadīgo bērnu grupas skolotāja, logopēds, pirmsskolas metodiķis

Antra Gerharde

1,5-3 gadīgo bērnu grupas skolotāja

1,5-3 gadīgo bērnu grupas skolotāja

Santa Zarembo

angļu valoda 7.- 9.klase

angļu valoda 7.- 9.klase

Ilze Kreišmane

Dizains un tehnoloģijas 4.-9.klase

Dizains un tehnoloģijas 4.-9.klase

Kristīne Kļava

1,5-3 gadīgo bērnu grupas skolotāja

1,5-3 gadīgo bērnu grupas skolotāja

Laura Dreiska

Atbalsta personāls

Speciālais pedagogs

Speciālais pedagogs

Kristīne Kuka

Speciālais pedagogs

Speciālais pedagogs

Līga Laganovska

Sociālais pedagogs, karjeras pedagogs

Sociālais pedagogs, karjeras pedagogs

Santa Lāce - Lepere

Logopēds

Logopēds

Antra Gerharde

Pedagoga palīgs, speciālais pedagogs

Pedagoga palīgs, speciālais pedagogs

Inga Kalniņa

Pedagoga palīgs

Pedagoga palīgs

Baiba Bunne