Atbalsta personāls

‼ Lai pieteiktos konsultācijai, lūdzu, sazinieties ar konkrēto atbalsta speciālistu e-klasē.

Konsultācijas prioritāri paredzētas skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības, kā arī skolēniem kuri gatavojas valsts pārbaudes darbiem par vispārējo vidējo izglītību.

Uz individuālajām konsultācijām tiek uzaicināti skolēni, kuriem pēc skolotāja vērtējuma ir grūtības mācību vielas apguvē. Sazinoties ar skolotāju, skolēni var pieteikties konsultācijām arī paši. Konsultācijas notiek dienas otrajā pusē, jo dienas pirmajā pusē turpinās attālinātās mācības. Individuālā konsultācija vienam skolēnam paredzēta līdz 40 minūtēm.

Atbalsta personāls

Sociālais pedagogs, karjeras pedagogs

Sociālais pedagogs, karjeras pedagogs

Santa Lāce - Lepere

Logopēds

Logopēds

Antra Gerharde

Pedagoga palīgs, speciālais pedagogs

Pedagoga palīgs, speciālais pedagogs

Inga Kalniņa

Pedagoga palīgs

Pedagoga palīgs

Baiba Bunne

Speciālais pedagogs

Speciālais pedagogs

Līga Laganovska

Speciālais pedagogs

Speciālais pedagogs

Kristīne Kuka