Kontakti

Kontaktpersonas

Direktore, pedagogs

Direktore, pedagogs

Dace Mārtiņa

Direktores pienākumu izpildītāja, Direktora vietniece izglītības jomā

Direktores pienākumu izpildītāja, Direktora vietniece izglītības jomā

Kristīne Kuka

Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā

Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā

Arno Kuks

Skolas bibliotekāre

Skolas bibliotekāre

Līga Laganovska

Rekvizīti

Maksātājs:

Ogres novada pašvaldība

Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV – 5001

Saņēmēja reģistrācijas numurs: 90000024455

Bankas konts:LV25TREL9800890740210

Bankas nosaukums: Valsts Kase

Bankas kods: TRELLV22

Saņēmējs: Lēdmanes pamatskola, “Lēdmanes skola”, Lēdmane, Lēdmanes pagasts, Ogres novads, LV- 5011