Ēdināšana

Ēdienkartes izvietotas  skolas ēdnīcā pie ziņojuma stenda. Ēdienkartēs var tikt veiktas izmaiņas, ja nav piegādāti produkti.

Pusdienu starpbrīdis 1.- 9.klasēm no plkst. 12.10 – 12.40

Samaksas kārtība par ēdināšanu

1.Ēdināšana skolā

Valsts un pašvaldība apmaksā brīvpusdienas 1.- 4. klasei;

Pašvaldība apmaksā brīvpusdienas Ogres novadā deklerētām daudzbērnu ģimenēm, maznodrošinātām un trūcīgā statusa ģimenēm.

Samaksa par ēdināšanu tiek veikta kasē ar skaidru naudu.
Vecāki maksā:Pusdienas 5.- 9. klasei cena- 2,00 EUR;

2. Ēdināšana pirmsskolā:

Pirmsskolas izglītojamajiem tiek nodrošināta trīsreizēja ēdināšana ( brokasti, pusdienas, launags)

2.1. Ēdināšanas izmaksas:

1,5 – 3 gadus veciem bērniem 2,50 EUR (brokastis, pusdienas, launags)

4-6 gadus veciem bērniem 2,60 EUR (brokastis, pusdienas, launags)