Skolas vēsture

 • 1641. gadā pirmās rakstītās ziņas par Lēdmanes pagastu;
 • 1861. gadā sāka darboties svētdienas skola;
 • Pirmā skola Vecbekās, skolotājs Mārtiņš Vīksna;
 • Pagastskola sākta celt 1870. gadā, iesvētīta 1873. gadā;
 • 1884. gadā pēc ugunsgrēka skolu atjauno, uzbūvējot otro stāvu;
 • 1957. – 58. gadā uzbūvēts 3. stāvs;
 • 1967. gadā uzbūvēta skolas internāta ēka;
 • 1976. gada oktobrī Jurģi tagadējai skolai. Tā nu tās abas – vecā un jaunā – tagad stāv blakus;
 • 1998. gadā uzcelta 40 x 24 m sporta halle.
 • 2005. gadā skolai oficiāli tiek pievienota 1,5 – 4 gadīgo bērnu pirmskolas grupa (atrodas bijušā bērnudārza telpās)
 • 2007. g. janvārī tiek nomainīti visi skolas logi
  un nosiltināta siena
 • 2017.g. tika renovēta ēdamzāle

Laika gaitā mainījušies skolas nosaukumi, bet tā vienmēr devusi pamatizglītību.