Vides izglītības programma 1.-6. klasēm “MAMMADABA MEISTARKLASE”

Programmas “mammadaba meistarklase” ietvaros mācību gada laikā klasei kopā ar skolotāju jāpaveic 3 meistardarbi – “Āra meistarstunda”, “Koka meistarstiķis” un “Meža meistardiena”. Čaklākie meistarklases dalībnieki iegūst Starptautiskā Vides izglītības fonda (FEE) programmas “Learning about Forest” diplomu!

www.lvm.lv