Veselību veicinoša skola

Kas ir veselību veicinoša skola?

Veselību veicinoša skola ir tāda skola, kura pastāvīgi stiprina savu kapacitāti, lai caur skolas vidi ikvienam dotu iespēju iemācīties veselīgi domāt, dzīvot, mācīties un strādāt. Veselības veicināšana skolā ir jebkura skolā īstenota aktivitāte, kas tiek veikta, lai uzlabotu un/vai aizsargātu veselību.

Veselības veicināšana skolā nozīmē:

 • veselības veicināšana notiek izmantojot jebkurus pieejamos resursus, pasākumus un aktivitātes;
 • skola īsteno tādu politiku praksi, kas respektē ikviena labklājību un cieņu, sniedz skolēniem radošas pašizpausmes iespējas un padomus, kā gūt panākumus un labas sekmes, līdz ar to motivē darīt labus darbus labākas nākotnes nodrošināšanai;
 • veselības veicināšanā skolā ir iesaistīti veselības un izglītības nozaru pārstāvji, skolotāji, bērni, vecāki, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji, pašvaldība, nevalstiskās organizācijas u.c.;
 • skolā tiek nodrošināta veselīga un droša vide;
 • skolā tiek nodrošināta veselības izglītība un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība;
 • skolā tiek īstenotas aktivitātes veselīga uztura, fizisko aktivitāšu un aktīva brīvā laika pavadīšanas veicināšanai, atkarību izraisošo vielu lietošanas samazināšanai, kā arī tiek nodrošinātas konsultācijas, lai sniegtu psiholoģisko atbalstu, tādā veidā nodrošinot psihiskās veselības veicināšanu;
 • skola cenšas uzlabot veselību, ne tikai skolēniem, bet arī skolas personālam, ģimenes locekļiem un pārējai sabiedrībai, veicinot izpratni par to, ka ikviena rīcība un uzvedība kopumā iespaido (palielina vai samazina) visas sabiedrības veselību un labklājību.

Veselību veicinoša skola koncentrējas uz:

 • rūpēm par sevi un apkārtējiem;
 • veselīgu lēmumu pieņemšanu un kontroles uzņemšanos pār saviem dzīves apstākļiem;
 • tādu apstākļu radīšanu, kas uzlabo veselību (caur skolas politiku, pakalpojumiem, fiziskiem un sociāliem apstākļiem);
 • smēķēšanas, narkotisko vielu, alkohola lietošanas izplatības samazināšanu, HIV/AIDS, STI izplatības samazināšanu, mazkustīga dzīvesveida samazināšanu, vardarbības un traumu novēršanu, veselīga uztura lietošanas veicināšanu;
 • ar veselību saistītas uzvedības ietekmēšanu – mainot zināšanas, radot pārliecību, prasmes un veidojot attieksmi, vērtības un atbalstu.

www.spkc.gov.lv