Izglītības iestāžu pieteikums finansējumam papildus aktivitāšu veikšanai. Neformālās mācības Attīstoties pašpārvaldei attīstās visa kopiena. 2022./2023.m.g.

Galvenais aktivitātes mērķis ir attīstīt un pilnveidot Lēdmanes pamatskolas pašpārvaldes darbību, nodrošinot pēctecību.

Tomēr šim mērķim ir vairāki apakšmērķi (ieguvumi):

-Veicināt Lēdmanes pamatskolas pašpārvaldes dalībnieku izpratni par to, ka pašpārvaldes darbs ir nozīmīgs un spēj ietekmēt, uzlabot ikviena skolnieka ikdienu;

-Vairot pašpārliecinātību, ka ikviens pašpārvaldes dalībnieks ir nozīmīgs;

-Saliedēt jauno pašpārvaldes sastāvu;

-Attīstīt līderības prasmes ikvienam dalībniekam;

-Vairot pašpārvaldes dalībnieku izpratni par to, ka reģionālais izvietojums nav par iemeslu, lai pašpārvalde un tās aktivitātes nebūtu pamanāmas;

-Veicināt izpratni par to, ka visa Lēdmanes un Ogres novada iespējas ir izmantojamas, lai uzlabotu gan skolas, gan citu mērķa grupu  ikdienu;

-Attīstīt to, ka ikviens pašpārvaldes dalībnieks iegūs zināšanas, kuras pēc tam viņš varēs izmantot, lai darbotos citu skolu pašpārvaldēs (pēc Lēdmanes pamatskolas absolvēšanas);

-Iegūtās zināšanas pielietos ikdienas pašpārvaldes darbā;

-Nodrošināt pēctecību (t.i iegūtās zināšanas tiks izmantotas katru gadu).