29.09.2023.

13:25

Lēdmanes pamatskola

29. septembrī Lēdmanes pamatskola aicina apmeklēt mūsu skolas rīkoto Miķeļdienas tirdziņu.