Tautu dejas ”Trejupīte”

Skolotājs: Ilze Dreiska

Klašu grupa: 1. -2. klase