Tautu dejas „Trejupīte”

Skolotājs: Ilze Dreiska

Klašu grupa: 3. - 5. klase