Jaunsardze.

Skolotājs: Igors Siliņš

Klašu grupa: 4.-9. klase