Tautu dejas “Trejupe”

Skolotājs: Ilze Dreiska

Klašu grupa: 5-9. klase