Datorika

Skolotājs: Ilze Dreiska

Klašu grupa: 1.klase