Datorika

Skolotājs: Ilze Dreiska

Klašu grupa: 3.klase