1.-4.klašu ansamblis

Skolotājs: Juta Isate

Klašu grupa: 1. - 4. klase