Vecuma grupa: 1,5 -3 gadi

Lēdmanes pamatskolas pirmsskolas

1,5- 3 gadīgo bērnu grupas

 

DIENAS REŽĪMS

7.00- 8.55           Bērnu uzņemšana, individuālais darbs ar bērniem

8.30 – 8.50         Brokastis

9.00 – 11.00 Rotaļnodarbības, rotaļu pauzes starp nodarbībām

11.00 – 11.30     Pastaiga, aktivitātes vai rotaļas svaigā gaisā

11.40 – 12.10     Pusdienas

12.10 – 12.20     Higiēniskās procedūras

12.20 – 15.10     Atpūtas laiks

15.10 – 15.30     Gatavošanās launagam

15.30 – 16.00     Launags

16.00 – 18.45     Ārpus nodarbību laiks; aktivitātes svaigā gaisā; individuālais darbs ar bērniem, pārrunas ar bērnu vecākiem

1,5-3 gadīgo bērnu grupas skolotāja

1,5-3 gadīgo bērnu grupas skolotāja

Santa Zarembo

1,5-3 gadīgo bērnu grupas skolotāja, logopēds, pirmsskolas metodiķis

1,5-3 gadīgo bērnu grupas skolotāja, logopēds, pirmsskolas metodiķis

Antra Gerharde