Vecuma grupa: 4 - 5 gadi

Lēdmanes pamatskolas pirmsskolas

4- 5 gadīgo bērnu grupas

DIENAS REŽĪMS

7.00- 8.55           Bērnu uzņemšana, individuālais darbs ar bērniem

8.30 – 8.50         Brokastis

9.00 – 11.00 Rotaļnodarbības, rotaļu pauzes starp nodarbībām

11.00 – 11.30     Pastaiga, aktivitātes vai rotaļas svaigā gaisā

11.40 – 12.10     Pusdienas

12.10 – 12.20     Higiēniskās procedūras

12.20 – 15.10     Atpūtas laiks

15.10 – 15.30     Gatavošanās launagam

15.30 – 16.00     Launags

16.00 – 18.45     Ārpus nodarbību laiks; aktivitātes svaigā gaisā; individuālais darbs ar bērniem, pārrunas ar bērnu vecākiem

4 - 5 gadīgo bērnu grupas skolotāja

4 - 5 gadīgo bērnu grupas skolotāja

Gunta Bērziņa

4-5 gadīgo bērnu grupas skolotāja, angļu valoda 1.-3. klasei

4-5 gadīgo bērnu grupas skolotāja, angļu valoda 1.-3. klasei

Olga Žukele