Vecuma grupa: 5 - 7 gadi

Lēdmanes pamatskolas pirmsskolas

6 gadīgo bērnu grupas

DIENAS REŽĪMS

 

7.00- 8.55           Bērnu uzņemšana, individuālais darbs ar bērniem

8.10 – 8.30         Brokastis

9.00 – 11.20 Rotaļnodarbības, rotaļu pauzes starp nodarbībām

11.30 – 11.40     Pastaiga, aktivitātes vai rotaļas svaigā gaisā

11.50 – 12.10     Pusdienas

12.10 – 12.20     Higiēniskās procedūras

12.30 – 14.30    Atpūtas laiks

14.30 – 14.50     Gatavošanās launagam

14.50 – 15.10     Launags

15.10 – 18.45     Ārpus nodarbību laiks; aktivitātes svaigā gaisā; individuālais darbs ar bērniem, pārrunas ar bērnu vecākiem

6 gadīgo bērnu grupas skolotāja

6 gadīgo bērnu grupas skolotāja

Inesa Lidere

6 gadīgo bērnu grupas skolotāja, angļu valoda 4.- 6.klase

6 gadīgo bērnu grupas skolotāja, angļu valoda 4.- 6.klase

Evita Saidāne