15.12.2023.

Novembris pirmsskolas grupiņā “Taurenīši” pagāja ļoti strauji un nebūt ne pelēki!

Novembris ir Latvijai īpašs mēnesis – tiek svinēta Latvijas dzimšanas diena! Arī “Taurenīši” visu mēnesi interesējās, pētīja un darbojās par un ap tēmām, kas saistās ar Latviju, tuvējo apkārtni – Lēdmani un savu ģimeni.

“Taurenīši” paviesojās gan bibliotēkā, gan vietējā konditorejā, gan citās pazīstamās vietās. Vēroja ēkas, karogus pie tām un pat centās saskaitīt tos. 🙂 Tāpat neizpalika patriotisks Latvijas dzimšanas dienas svētku koncertiņš. 🙂
Mēneša izskaņā, laikā, kad pētijām savas ģimenes, ciemos uz pirmsskolu tika aicinātas vecmāmiņas ar kurām, jautri un radoši pavadīta pēcpusdiena, gaisā bija jūtams mīļums un rūpes. Paldies vecmāmiņām! 😍
Prieks, ka varam jau no mazotnes iepazīstināt mazākos pirmsskoliņas audzēkņus ar to, cik mūsu Latvija un ģimene ir skaista, mīlama un lolojama 🇱🇻🇱🇻

Galerija