10.11.2023.

Ir pagājusi nedēļa, kopš Lēdmanes pamatskolas pašpārvaldes komandai bija iespēja tikties ar Rīgas Hanzas vidusskolas (RHV) skolēnu pašpārvaldes prezidenti Nikolu Grīnšteini un skolēnu pašpārvaldes koordinatoru Aleksandru Langi.

Šī aktivitāte notika pateicoties tam, ka tika saņemts apstiprinājums no Ogres novada pašvaldības, kas paredzēts papildus aktivitāšu veikšanai neformālajā izglītībā.

RHV skolēnu pašpārvaldes prezidente N. Grīnšteina dalījās pieredzē par to, kā tiek organizētas vēlēšanas viņu skolā, kā norit ikdienas darbs un ideju ģenerēšana.

Savukārt, A. Langes ikdienas darbs ir saistīts ne tikai ar skolēnu pašpārvaldi, bet viņš ir arī MOT treneris, kā arī saistīts ar improvizācijas teātri. Iespējams, ka šīs profesionālās zināšanas un prakse bija par pamatu tam, ka mūsu skolas pašpārvaldei izveidojās ļoti labs kontakts ar aktivitātes vadītāju.

Lēdmanes pamatskolas pašpārvaldes dalībnieki pēc pasākuma dalījās pārdomās par to, ka šī aktivitāte bijusi ļoti nepieciešama, lai skolēni izprastu to, kā darbojas vidusskolu pašpārvaldes, kā veicināt radošo domāšanu un darboties komandā.  Pati nodarbība skolēniem likās jautra un aizraujoša, kā arī likusi aizdomāties par to, ko vēl mūsu skolas pašpārvaldes komanda varētu īstenot.

Skolēni uzsver to, ka aktivitāte ir nostiprinājusi Lēdmanes pamatskolas pašpārvaldes  komandas sajūtu (palīdzējusi jaunajiem dalībniekiem iejusties), veicinājusi to, ka uzlabojusies savstarpējā komunikācija.

Kāds no skolēniem norādīja, ka šī tikšanās ir palīdzējusi atrast atbildes uz saviem personīgajiem jautājumiem.

Skolēni norāda, ka nodarbība bijusi tik ļoti vērtīga, ka viņi vēlētos, lai pēc kāda laika notiktu līdzīga aktivitāte.

Lēdmanes pamatskolas pašpārvaldes komanda saka lielu paldies N. Grīnšteinai un A. Langem par interesanto, izzinošo un vērtīgo pieredzi. Ceram, ka turpināsim sadarbību arī turpmāk!

Pēc aktivitātes varam apgalvot, ka  arī turpmāk attīstīsim skolēnu pašpārvaldes komandu un turpināsim strādāt, lai attīstītu mūsu kopienas sajūtu!

Galerija